Menu

Polityka RODO

Informacja RODO

 

Administratorem Państwa danych jest firma Hotel „Nad Rzeczką”
87-100 Toruń, ul. Nad Rzeczką 10/14.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu meldunku, wystawienia faktury oraz prawidłowego wykonywania obowiązków rachunkowo-podatkowych przez Hotel „Nad Rzeczką” B. Girszewska.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze określającego zakres danych, które musi zawierać karta meldunkowa i faktura. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zameldowania i wystawienia faktury.

Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz podmioty współpracujące, obsługujące nasz system informatyczny oraz prowadzące obsługę rachunkowo-podatkową. Państwa dane będą przechowywane przez 5 lat od końca roku, w którym została wystawiona faktura.

Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

Toruń
ul. Nad Rzeczką 10/14
tel.: 692 429 866
e-mail: recepcja@hotelnadrzeczka.pl