Menu

Warunki rezerwacji i anulacji

I.SPOSÓB DOKONYWANIA REZERWACJI

1. Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:
a) Telefoniczne zamówienie pobytu, potwierdzone korespondencją email precyzującą warunki dokonanej rezerwacji
b) Wysłanie zamówienia na pobyt w formie elektronicznej (e-mail)
 

2. Po dokonaniu rezerwacji zgodnie z procedurą opisaną powyżej Hotel prześle na wskazany przez Państwa adres e- mail dokument będący potwierdzeniem rezerwacji.

3.Rezerwacji prosimy dokonać na osobę, która będzie dokonywać płatności.

4. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie Hotel rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu.

5. Zadatek o którym mowa winien być wpłacony na konto Hotelu w formie przelewu bankowego, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej.

6. Hotel Nad Rzeczką w przypadku pełnego obłożenia, może zażądać wpłaty zaliczki w wysokości do 100% kosztów pobytu.

7. Zadatek winien być wpłacony w wyznaczonym terminie podanym w e-mailu potwierdzającym rezerwację.
8. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Hotelu Nad Rzeczką

9. Dane do konta bankowego

Hotel Nad Rzeczką

Barbara Girszewska

ul. Nad Rzeczką 10/14

87-100 Toruń

NIP: 879-129-45-09

Nr. Konta bankowego
ING BANK ŚLĄSKI 09 1050 1979 1000 0092 4836 8046

10. Pozostała kwota płatna w hotelu przy zakwaterowaniu. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie, bądź braku środków na karcie kredytowej, rezerwacja zostanie anulowana.
 

II. ANULOWANIE REZERWACJI

1. Anulowanie rezerwacji można dokonać najpóźniej na 1 dzień przed datą planowanego przyjazdu lub wcześniej, bezkosztowo (w tym również z przyczyn losowych), tym samym wpłacone zaliczki z tytułu rezerwacji zostaną zwrócone na wskazane przez gościa konto bankowe z zastrzeżeniem prawa do braku zwrotu zaliczki w terminie rezerwowanym przez Gościa w przypadku pełnego obłożenia w obiekcie.

2. W przypadku anulowania rezerwacji po terminie wskazanym w rezerwacji lub nie przybyciu w dniu wskazanym w rezerwacji, Hotel Nad Rzeczką obciąża gościa kosztami pierwszej doby za zarezerwowany pokój lub pokoje.

3. Rezerwacja potwierdzona i niewykorzystana w całości, w rezerwowanym terminie pobytu, w całości obciąża Gościa zgodnie z wcześniej złożoną rezerwacją. Płatna 100% uzgodnionej usługi.

4. Zmiana terminu rezerwacji jest bezkosztowa, jeżeli zostanie zgłoszona co najmniej na 1 dzień przed planowanym przyjazdem.

5. Pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji, a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócone Klientowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.

6. Opłata za rezygnację będzie potrącona z kwoty wpłaconego zadatku lub z kwoty opłaconego pobytu, względnie pobrana z karty kredytowej.

7. Anulowania rezerwacji prosimy dokonywać telefonicznie pod nr tel. +48 692-429-866 lub pisemnie na adres: recepcja@hotelnadrzeczka.pl 

Toruń
ul. Nad Rzeczką 10/14
tel.: 692 429 866
e-mail: recepcja@hotelnadrzeczka.pl